EXKURZIA do tunelov Žilina a Ovčiarsko

Dňa 29.9.2022 (štvrtok) sa v rámci projektu TUNEDU uskutoční exkurzia do tunelov Žilina a Ovčiarsko.

Odchod z UNIZA je plánovaný o 14:45 a predpokladaný návrat je o 18:00.

Tunely budú počas jesennej pravidelnej údržby/odstávky uzavreté a bude tam prebiehať čistenie/údržba stavebnej časti, ako aj technologických zariadení.

V prípade záujmu študentov viac informácií na KTMS v miestnostiach AE015 a AE021 do 29.9.2022 12:00.