Kontakt

  Žilinská univerzita v Žiline
  Stavebná fakulta
  Univerzitná 8215/1, 010 08 Žilina
  www.svf.uniza.sk

  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  Fakulta stavební
  Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba, 708 00
  www.vsb.cz