Konferencia PODZEMNÍ STAVBY Praha 2023 a exkurzia

V dňoch 28.-31.5.2023 sa v Prahe uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom PODZEMNÍ STAVBY Praha 2023. Zástupcovia projektu TUNEDU zo SR aj ČR sa zúčastnili konferencie aj s vybranými študentmi. Súčasťou konferencie bola aj exkurzia na stavbe Pražského metra. Kompletná fotodokumentácia z konferencie a exkurzie je k dispozícii v časti E-learning.