Pozvánka na záverečný seminár projektu TUNEDU

Dňa 27.02.2023 (pondelok) sa uskutoční záverečný seminár k projektu TUNEDU, kde budú prebiehať zaujímavé prednášky o výstavbe , technológiách, bezpečnosti a prevádzke tunelov.