Tunelársky deň na UNIZA

Srdečne Vás pozývame na seminár odborných prednášok k projektu TUNEDU, ktorý sa uskutoční dňa 09. novembra 2022 od 9:00 hod na pôde Žilinskej univerzity v Žiline. Podujatie organizuje Katedra technológie a manažmentu stavieb SvF UNIZA a Katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB-TUO v rámci spoločného cezhraničného projektu Interreg SK-CZ TUNEDU. V rámci seminára budú prebiehať zaujímavé prednášky o projektovaní, výstavbe, technológiách, bezpečnosti a prevádzke tunelov


Miesto konania:
zasadačka vedeckej rady UNIZA na Novej Menze


Tešíme sa na Vašu účasť.