Blog

EXKURZIA do tunelov Žilina a Ovčiarsko

Dňa 29.9.2022 (štvrtok) sa v rámci projektu TUNEDU uskutoční exkurzia do tunelov Žilina a Ovčiarsko. Odchod z UNIZA je plánovaný o 14:45 a predpokladaný návrat je o 18:00. Tunely budú počas

Tunelársky deň na VŠB-TUO

Srdečne pozývame študentov SvF UNIZA na seminár odborných prednášok k projektu TUNEDU, ktorý sa uskutoční dňa 20. apríla 2022 (streda) od 9:00 hod na pôde