Dňa 29.9.2022 (štvrtok) sa v rámci projektu TUNEDU uskutoční exkurzia do tunelov Žilina a Ovčiarsko. Odchod z UNIZA je plánovaný o 14:45 a predpokladaný návrat je o 18:00. Tunely budú počas jesennej pravidelnej údržby/odstávky uzavreté a bude tam prebiehať čistenie/údržba stavebnej časti, ako aj technologických zariadení. V prípade záujmu študentov viac informácií na KTMS v miestnostiach AE015 a AE021 do 29.9.2022 12:00.

Read More »

Srdečne pozývame študentov SvF UNIZA na seminár odborných prednášok k projektu TUNEDU, ktorý sa uskutoční dňa 20. apríla 2022 (streda) od 9:00 hod na pôde Vysokej školy báňskej – Technickej univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Podujatie organizuje Katedra technológie a manažmentu stavieb SvF UNIZA a Katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB-TUO v rámci spoločného cezhraničného projektu […]

Read More »